แรงงานต่างด้าว

เจาะลึกปัญหาแรงงานต่างด้าว กับการแก้ปัญหาที่หยั่งลากในสังคมไทย

คงจะเป็นเรื่องดูน่าตลกเราพูดถึงการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย ในอดีตรัฐบาลได้มีการออกกฎหมายมาควบคุมคนต่างด้าวเพื่อไม่ให้มาแย่งงานคนไทย โดยจัดกลุ่มงานที่ห้ามประกอบอาชีพโดยคนต่างด้าวเอาไว้ ในขณะที่ตอนนี้ทางกรมแรงงานก็ได้ออกมาปลดล็อคกลุ่มอาชีพทั้งหลายไปแล้ว นั่นก็เพราะว่าไทยเรากำลังเจอปัญหากับ “แรงงานไม่เพียงพอ” มันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ซึ่งวันนี้เราจะพามาวิเคราะห์กันทีละอย่างว่า มีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในประเทศ

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

แรงงานต่างด้าว
วิจัยปัญหาแรงงานต่างด้าว กับการแก้ปัญหาที่หยั่งลากในสังคมไทย

เป็นอีกเรื่องที่หลายประเทศที่กำลังเผชิญหน้า ประชาชนมากมายกำลังจะก้าวเข้าสู่กลุ่มผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) หรือเกษียณเป็นจำนวนมาก สิ่งนี้หมายความว่า ประเทศกำลังจะสูญเสียแรงงานไปจำนวนมาก และยังมีแรงงานไม่เพียงพอมาเติมช่องว่างเหล่านี้ ในขณะที่ไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงวัย ประเทศในแถบยุโรปอย่างอเมริกาเหนือนั้น ก็ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราคาดว่าในปีพุทธศักราช 2568 ไทยจะตามไปด้วย

ตามข้อมูลจำนวนประชาชนของประเทศไทยคือ 64.5 ล้านคน โดยในจำนวนนี้มีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า 9.4 ล้านคน ในเวลาอีก 6 ปี ข้างหน้าตัวเลขจะเพิ่มเป็น 14 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นมากถึงปีละ 5 แสนคน ในขณะที่มีการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทำให้รู้ได้ว่า มีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย แต่ก็เป็นเพียงจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับตัวเลขของผู้สูงอายุที่มีความแข็งแรงพอจะช่วยเหลือตัวเองได้กว่าร้อยละ 85 นี่เป็นหนึ่งปัญหาหลักที่ทุกประเทศต้องเจอ

ประชากรของคนไทยลดลง

ไทยเคยมีเด็กเกิดปีละ 1 ล้านกว่าคน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาก็ลดลงมาเรื่อยจนเหลือเพยง 700,000 คนต่อปี โดยผู้หญิงให้กำเนิดบุตรคิดเป็นค่าเฉลี่ยเพียง 1.6 คน สิ่งนี้เป็นข้อมูลที่ทำให้นักวิเคราะห์ชี้ว่าในปี 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเท่ากับศูนย์ หรือหมายความว่าจำนวนการเกิดจะเท่ากับการตาย และในปี พ.ศ.2578 ประชากรของไทยจะลดลงเหลือเพียงแค่ 63.2 ล้านคน แน่นอนว่าปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อแรงงานในประเทศอย่างมาก

เราจะทำอย่างไรเพื่อแก้วิกฤตนี้ออกไปให้ได้นั้นมีอยู่ 2 ทาง อย่างแรกคือหาวิธีเพิ่มจำนวนประชากรให้ได้ ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนมีลูก ออกนโยบายออกมารองรับช่วยเหลือ ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นวิธีที่ต้องใช้เวลานานอย่างมาก และอีกวิธีหนึ่งคือการหันไปพึ่งพิงแรงงานต่างชาติที่ หรือแรงงานจากเพื่อนบ้านที่ตอนนี้ก็กำลังเดินทางเข้ามาในประเทศอยู่อย่างต่อเนื่อง