คอร์รัปชั่นในต่างประเทศผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำมิชอบ

เราจะเห็นแล้วว่าการคอร์รัปชั่นจะเกิดขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลกอย่างแน่นอนจะน้อยจะมากก็ขึ้นกับตัวบุคคลนั้นๆ ส่วนใหญ่จะไม่พบเห็นความซื่อสัตย์ของคนบนโลกนี้มากเท่าไหร่นัก ส่วนมากจะมีแต่ความโลภเข้ามาครอบครองจิตใจ เพราะผลประโยชน์ได้รับมากนั้นมีมูลค่ามากมาย จึงเกิดการทุจริตขึ้น โดยการกะทำมิชอบของตนเอง ซึ่งในการคอร์รัปชั่นในแวดวงของการเมืองจะมีให้เห็นบ่อยที่สุด ซึ่งทำให้ทรัพย์สินหรือทรัพยากรของชาติเสียหายไป การติดสินบนก็เป็นการคอร์รัปชั่นเช่นกัน ในต่างประเทศจะพบเห็นบ่อยมากที่สุด ประเทศที่ยากจนส่วนมากจะประสบปัญหาใน

การคอร์รัปชั่น การที่จะเข้าไปเป็นคณะรัฐมนตรีของประเทศต่างทั่วโลก มีการให้เงินและทรัพย์สินเพื่อติดสินบนกับคณะตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและผลประโยชน์สูงสุด โดยไม่คิดถึงความเหมาะสมและไร้ความสามารถ อย่างเช่นประเทศไทยของเรา มีการคอร์รัปชั่นทุกประเภท ตั้งแต่คนที่มีอำนาจสูงสุดไปจนถึงบุคคลระดับรากหญ้า อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเก็บภาษีเยอะเกินความจำเป็น ทำให้ประชาชนเดือดร้อน นำเงินที่ได้ไปใช้ในทางมิชอบ ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชาติบ้านเมือง ต่างประเทศให้ความสำคัญมากกับเรื่องการคอร์รัปชั่น บ้างประเทศอาจเกิดการชุมนุมหรือประท้วงครั้งใหญ่เพื่อขับไล่รัฐบาลที่คอร์รัปชั่น การกระทำแบบมิชอบนี้ มีโทษทางกฎหมายที่หนักมากที่สุด บางประเทศอาจจะให้ได้รับโทษประหารเลยทีเดียว ประเทศที่การโกงมากที่สุดที่กำลังดำเนินการขับไล่นี้อยู่ก็คือ บาห์เลน ลิเบีย ซีเรียปละเยเมน มาตั้งแต่ช่วงปี 2554  การทำแบบนี้เหมือนจะทำให้การคอร์รัปชั่นน้อยลงไป แต่ไม่ใช่เลย กลับทำให้มันมากขึ้นกว่าเก่าอีก ในเรื่องของเงินทองมันดูกันได้ยากจริงๆ จะมีใครที่ไม่อยากได้เงินและทรัพย์สมบัติกันบ้างล่ะ ความซื่อสัตว์ของคนบนโลกไปอยู่ที่ไหนหมด