ช่องโหว่กฎหมาย

มารู้จักกับช่องโหว่กฎหมาย คืออะไร และสร้างผลกระทบอย่างไรบ้าง?

ช่องโหว่ของกฎหมาย หรือ ช่องว่างของกฎหมาย จัดเป็นปัญหาชวนหัวของกฎหมายในระบบ Civil Law ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จัดเป็นกรณีไม่อาจหากฎหมายซึ่งมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร นำมาปรับใช้ให้แก่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ ทำให้กลายมาเป็นช่องโหว่ของกฎหมาย นอกจากนี้ยังหมายความถึงช่องโหว่ของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น สำหรับวิธีการอุดช่องโหว่ของกฎหมายนี้ ก็มีความแตกต่างกันไปตามแต่ท้องถิ่นนั้นๆ

ผลกระทบจากการปฎิวัติ

ผลกระทบจากการรัฐประหาร ในประเทศไทย

ประเทศไทย ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยู่หลายครั้ง โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา อันเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ต่อมาได้นำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและทำรัฐประหารถึง 2 ครั้ง โดยความขัดแย้งทางการเมืองนี้ มีส่วนในการส่งผลกระทบเชิงลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆมากมาย

มโนทุจริต

มาทำความรู้จักกับ มโนทุจริตว่าคืออะไร

มโนทุจริต คือ การประพฤติชั่วทางจิตใจ อันเป็นการกระทำความชั่วอย่างหนึ่ง เป็นการทำความผิดด้วยการคิด นับเป็นบาปไม่ใช่เรื่องบุญ ก่อทั้งทุกข์และโทษให้แก่ทั้งในปัจจุบันและในภพชาติต่อไป ตามความเชื่อทางศาสนาพุทธ

ผลประโยชน์ทับซ้อนกับคอรัปชั่น

‘การทุจริตคอรัปชั่น’ ในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง เช่น มาเลเซีย , สิงคโปร์, ฮ่องกง, เกาหลีใต้เป็นต้น เรื่องการโกงกินประเทศของเราอยู่ในอันดับสม่ำเสมอไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนักเช่น ในปี พ.ศ.2545 ไทยได้ 3.2 คะแนน จากเต็ม10 คะแนน โดยอยู่ในอันดับ 64จากประเทศทั้งหมด ในปี พ.ศ.2548 ไทยได้คะแนน 3.8 และอยู่ในอันดับ61 ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดมาจากโครงสร้าง

โกงอาหารกลางวัน

ปัญหาทุจริตอาหารกลางวันอนาคตของเหล่าเด็กๆในประเทศไทย

โลกโซเชี่ยวต่างตกตะลึง เมื่อเห็นภาพอาหารกลางวัน​ของศูนย์เด็กเล็ก เด็กวัยกำลังโตได้กินแค่ขนมจีนคลุกน้ำปลากับแตงกวาหนึ่งชิ้น ! ‘เพจสุราษฎร์ธานี’ ได้แฉคลิปนี้ให้สังคมได้รับรู้ ภาพดังกล่าวปรากฏอาหารที่อยู่ในถาดหลุม คือ ขนมจีนเปล่าๆ กับน้ำปลา สำหรับเด็กโตบางคนมีน้ำราดหน้าแลดูคล้ายน้ำยา พ่วงมาด้วยแตงกวา 1-2 ชิ้น เท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับกระแสโซเชี่ยวเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ โรงเรียนแห่งนี้โดยด่วน

coraption again

ทุจริตโดยตรงกับทุจริตโดยอ้อม แตกต่างกันอย่างไรกันนนะ

ทุจริตทางการเมือง (Corruption) เป็นการใช้ตำแหน่ง, อำนาจทางราชการ, อำนาจการเมืองตลอดจนอำนาจในองค์กรเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้อันมิชอบ รวมทั้งฉ้อโกงนำเงินของผู้อื่นมาเป็นของตนเองและพรรคพวกตลอดจนหาประโยชน์ทางด้านอื่นๆเพื่อคนเพียง

มาส่องการคอรัปชั่นในต่างประเทศกันบ้าง

ส่วนใหญ่แล้วการคอรัปชั่นมักจะเกิดขึ้นกับประเทศที่ยังด้อยพัฒนาหรือประเทศที่มีรัฐบาลผู้จ้องแต่จะเอาประโยชน์เข้ากระเป๋าของตนเอง ปัญหาที่ตามมาของประเทศเหล่านั้นก็คือเมื่อมีการคอรัปชั่นมากประชาชนในประเทศก็จะส่งผลกระทบไปเต็มๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะความยากจน เรื่องของการเกิดสงครามกลางเมือง หรือแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ควรได้ก็กลับเป็นไม่ได้ ซึ่งแต่ละประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องการคอรัปชั่นก็จะมีวิธีการแตกต่างกันออกไป โดยหากมาลองไล่ดูก็มีอยู่หลายประเทศที่เกิดปัญหาคอรัปชั่นที่ว่านี้ การคอรัปชั่นในประเทศต่างๆ     โซมาเลีย – ประเทศเล็กๆ ติดชายฝั่งในทวีปแอฟริกาที่ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีกาคอรัปชั่นมากที่สุดในโลก สาเหตุคงไม่มีอะไรมากไปกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ทุรกันดาร เกิดปัญหาสงครามกลางเมือง ไม่ค่อยมีความสงบสุขในประเทศอย่างที่ควรจะเป็นส่งผลให้รัฐบาลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาประเทศก็เลือกที่จะคอรัปชั่นเพื่อให้เกิดความสุขสบายกับตนเองมากกว่า อีกทั้งเรายังเห็นโจรสลัดโซมาเลียตามน่านน้ำต่างๆ ก็เป็นผลมาจากรัฐบาลขาดเสถียรภาพที่ดีนั่นเอง เกาหลีเหนือ – ต้องบอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่มีผู้คนรู้ข้อมูลต่างๆ น้อยมากเนื่องจากมีการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ที่น่าจะเหลือเพียงไม่กี่ประเทศในโลกนี้ ที่สำคัญการพัฒนาบ้านเมืองภายในประเทศนี้แทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ว่ากันว่าผู้นำประเทศมีส่วนรู้เห็นในการนำงบประมาณไปใช้ส่วนตัวเสียมากกว่า อัฟกานิสถาน – อีกหนึ่งประเทศที่ยังคงมีปัญหาสงครามกลางเมืองให้เห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ที่สำคัญนี่เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีปัญหาการคอรัปชั่นด้านต่างๆ มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดสินบน การรับเงินใต้โต๊ะของรัฐบาล ด้วยความที่มันมีให้เห็นกันบ่อยๆ จนประชาชนในประเทศมองว่าสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ซูดาน – ซูดานใต้สามารถผลิตน้ำมันสามารถทำการผลิตน้ำมันได้ถึง 5 แสนบาร์เรลต่อวัน…

ประเทศไทยติดอันดับโลกเรื่องของคอรัปชั่น เพราะอะไร

คอรัปชั่นเป็นคำพูดที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะประเทศที่ถูกมองว่ายังไม่สามารถพัฒนาไปไหนได้ไกลก็เพราะภายในประเทศเกิดการคอรัปชั่นกันนี่เอง ประเทศไทยเองแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ไม่ได้ด้อยพัฒนาแต่ก็ยังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนามายาวนานแล้วเหมือนกัน ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ก็เพราะเกิดปัญหาคอรัปชั่นขึ้นนั่นเอง สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เมื่อมีการจัดอันดับประเทศที่มีการคอรัปชั่นในประเทศมากที่สุดประเทศไทยก็ติดอันดับกับเขาด้วยเหมือนกัน สาเหตุที่ประเทศไทยติดอันดับโลกเรื่องการคอรัปชั่น จากการจัดอันดับล่าสุดขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ ทีไอ ได้มีการจัดอันดับความโปร่งใส่ประจำปี 2559 ที่มีการถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าประเทศไหนจะเป็นประเทศที่มีอันดับการเปลี่ยนแปลงแย่ลงไปจากปีก่อน ซึ่งสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันว่าทำไมถึงได้เป็นแบบนั้น รายงานดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชั่น หรือ ซีพีไอ ล่าสุดยังได้มีการอ้างอิงข้อมูลผลสำรวจจากหลากหลายองค์กร อาทิ ธนาคารโลก, ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา, อีโคโนมิสต์อินเทลลิเจนซ์ยูนิต และอื่นๆ อีกหลายองค์กรได้มีการจัดเรียงลำดับภาพลักษณ์ในเรื่องของการทุจริต 176 ประเทศ โดยไล่คะแนนไปตั้งแต่ 0-100 แต่ละคะแนนจะเท่ากับโปร่งใสน้อยหรือเรียกได้ว่ามีการคอรัปชั่นมานั่นเอง สำหรับประเทศไทยถือว่ามีอันดับคะแนนที่แย่ลง โดยคะแนนความโปร่งใสของไทยลดเหลือเพียง 35 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 101 ซึ่งจากจุดนี้ทำให้เราสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยติดอันดับแย่ลงเกี่ยวกับการคอรัปชั่นได้ในทันที โดยสาเหตุที่ทำให้เมืองไทยยังคงติดอันดับในเรื่องการคอรัปชั่นมาจากภาพลักษณ์การคอรัปชั่นกับความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง น่อกจากนี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกดขี่ปราบปรามคอรัปชั่นและด้านต่างๆ ของรัฐบาลแต่ก็ยังไม่ได้ผลอย่างที่ควรจะเป็น, การขาดการตรวจสอบอย่างอิสระคือยังไม่มีองค์กรใดที่จะสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน และการลดทอนในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนื่องจากยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของคนในประเทศ…

ปัญหาคอรัปชั่นในไทย จะหยุดลงเมื่อไหร่

ปัญหาคอรัปชั่นเกิดจากความคิดเห็นไม่ตรงกันของทุกฝ่าย เลยทำให้เกิดการแบ่งพรรกพวกจึงก่อตั้งม็อปต่างๆขึ้นมา โดยเราจะเห็นว่าการเมืองของไทยยังไม่ลงตัวเลย ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆก็ยังไม่ลงตัวเลยยังไม่สามารถทำให้ลงตัวได้สักที โดยเราจะไม่ค่อยสนใจปัญหาพวกนี้สักเท่าไหร่ปล่อยปะละเลยมากเกินไป จนทำให้ปัญหาพวกนี้บานปลายไปไกล ซึ่งการเรียกเก็บภาษีแพงขึ้นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตลอดแต่รายรับเท่าเดิม จึงทำให้ปัญหาเศรษฐกิจยังคงไม่ฟื้นฟูเพราะค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเราจะไม่สามารถแก้ไขมันได้ ถ้าเรายังไม่แก้ปัญหาต้นเหตุ และเรื่องของภาษีนำเข้าของไทยก็มีเปอร์เซ็นสูงขึ้นเยอะมากๆ เราจะเล็งเห็นว่าสมัยนี้แอบนำของที่หนีภาษีเข้ามากันเยอะมาก เพราะสู้กับภาษีไม่ไหวจึงต้องหาวิธีนี้ เพราะคนไทยชอบของถูกนิยมพวกของหนีภาษีก็จะมีราคาถูกกว่าของนำเข้า โดยปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ดีสักเท่าไหร่นัก การแก้ไข้ปัญหาของไทยยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ ยังมีการทำผิดกฎหมายกันเยอะการทุจริตยังคงมีอยู่ในรัฐบาลของไทย สาเหตุที่ทำให้เกิดการคอรัปชั่นอาจจะเกิดขึ้นจาก คนไทยมีฐานะยากจนในส่วนมากข้าราชการก็มีฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไร จึงยากได้ผลประโยชน์บ้างสักนิดเลยเกิดการขัดแย้งกันและยังได้มีการทุจริตกันเองในงบประมาณจัดทำขึ้นมา  มีคนนำปัญหาคอรัปชั่นมาร่วมกันไว้ในเว็บไซต์หนึ่งนำหลายๆเหตุผลของการเกิดคอรัปชั่นไว้มีเหตุผลอยู่มากมายเป็นปัญหาของการคอรัปชั่น ถ้านำมายกตัวอย่างแล้วก็จะได้ปัญหาหลักๆเลยและไม่สามารถแก้ไขได้นานแล้ว คงจะไม่พ้นเรื่อง การติดสินบน ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้วเพราะในสังคมของข้าราชการไม่มีความพอดีอยู่ในนั่น ซึ่งเราจะเห็นกันได้ว่าการติดสินบนเป็นเรื่องที่เราจะเห็นว่าปกติไปแล้วในการฝากลูกหลานเข้าโรงเรียนหรือหน้าที่การงาน ถือว่าเป็นเรื่องที่ใครๆก็คิดไปแล้วว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังทำกันอยู่ มองว่าได้เข้าโรงเรียนดีๆได้หน้าที่การงานดี แต่ไม่ถามเลยว่าเข้าไปในการติดสินบนไม่มีใครชอบหลอก โดยเราจะไม่รู้เลยว่าความสามารถของเด็กมีแค่ไหนในการทำงาน ถ้าเด็กไม่มีความอดทนในหน้าที่การงานเราจะเสียทั้งเงินฟรีและเครดิตในการยัดเข้าไปด้วย นี่แหละคือเหตุผลของการติดสนบนเป็นะอะไรได้มาง่ายๆก็จะทิ้งง่ายๆเหมือนกัน

เหตุใดนักการเมืองท้องถิ่นต้องขี้โกงและคอร์รัปชั่น

ในประเทศไทยของเรานั้นมีการคัดเลือกคนเข้ามาจากการเลือกตั้งเพื่อเข้ามาเป็นนักการเมืองในท้องถิ่นก่อนแล้วจึงพัฒนาไปเป็นนักการเมืองระบบประเทศ แต่หลายคนที่ผ่านเข้ามาเป็นนักการเมืองนั้น มีบางคนอาจจะมาจากการการคอร์รัปชั่น โดยใช้เส้นสายของพักพวกหรือใช้การซื้อเสียงของประชาชนที่แถวนั้น ทำให้เลือกต้นเอง ถ้าเข้ามาเป็นนักการเมืองตามท้องถิ่นได้แล้ว ก็ต้องโกงบ้านโกงเมืองอย่างแน่นอน จะมีคนดีที่ไม่คอร์รัปชั่นไม่กี่คนเท่านั้น เริ่มต้น   การคอร์รัปชั่นส่วนใหญ่ก็มาจากความโลภและจำนวนเงินที่ขอกู้รัฐเพื่อทำโครงต่างๆ ในท้องถิ่น อย่างเช่น สร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อเอื้อเฟื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชน การจัดสร้างและซ่อมแซมถนนหนทาง ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นมา จะมีการนำวัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่แข็ง สร้างแปบเดียวก็พังหมดแล้ว นักการเมืองที่ต้องการจะคอร์รัปชั่นก็จะหาวิธีทำให้ใช้งบได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เงินที่เหลือจะโกงมาได้เยอะๆ แล้ว ร่วมมือกับผู้ประกอบการผู้รับเหมาหรือผู้ได้ประมูล เพื่อปลอมแปลงราคาของค่าวัสดุให้ดูมีราคาสูงและแพงมากขึ้นตามจำนวนเงินที่ภาครัฐได้ส่งมาให้ จะสังเกตไหมว่า สิ่งปลูกสร้างจะพังไวและชำรุดทรุดโทรมเพียงแค่ไม่ถึงปี นักการเมืองท้องถิ่นที่คอร์รัปชั่นก็จะทำการยื่นเรื่องไปให้รัฐและทำการของงบใหม่และโกงต่อไปอีกเรื่อยๆ ตราบใดที่ไม่มีใครตรวจสอบก็ยังทำอยู่แบบเดิมอีกซ้ำ แต่หลายทีที่จะมีคนพยายามจะเข้าไปตรวจสอบ พวกนักการเมืองจะพักพวกเยอะและเป็นคนที่กว้างขวางรู้จักคนหรือเป็นคนที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก จึงอยากที่จะรู้ความจริงได้ บางทีนักการเมืองท้องถิ่นดีๆ ก็โดนสั่งเก็บ เพราะเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน ทำให้อีกฝ่ายไม่ได้รับผลประโยชน์ เพราะการคอร์รัปชั่นเพียงเท่านั้นทำให้เกิดการฆ่ากันตายได้ง่ายๆ