ชีวิตจะสุขได้ถ้าเชื่อคำสอนของศาสนา

โลกของเรานั้นนับวันนับปีนั้นก็มีแต่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ แต่จิตใจของมนุษย์นั้นไม่ได้พัฒนาตามโลก หัวใจของมนุษย์มีแต่ถอยต่ำลง เลยทำให้มีการปล้น ทำร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท ไม่เว้นแต่การก่อคดีฆาตกรรม ทำให้มองเห็นว่าคนผู้นั้นไม่ได้มีหลักธรรมอยู่ในหัวใจเลยแม้แต่น้อย หรือถ้ามีก็ไม่ได้นับมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยนั้นเอง จึงทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นต้องพบกับความทุกข์ ตัวเองพบคนเดียวไม่พอยังทำให้คนอื่นนั้นต้องการเดือดร้อนไปด้วยอีกต่างหาก แต่ทั้งหมดและทุกอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่อย่างใด...

23rd Apr
Off
piosejfWE

ที่มาและแนวทางของศาสนาพุทธ

โดยส่วนมากแล้วชาวพุทธหรือประเทศไทยและประเทศต่างๆ ที่นับถือศาสนาพุทธนั้น จะถูกสั่งสอนมาให้ทำในสิ่งที่ดีงามมาโดยตลอด นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเช่นกัน สำหรับท่านผู้อ่านที่กำลังเกิดความสนใจในการศึกษาแนวทางในเรื่องศาสนาพุทธนั้น ก็สามารถเข้าไปศึกษาได้จากทางเว็บไซต์อินเอตร์เน็ตมากๆ ที่เปิดให้บริการและให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ อีกมากมาย เป็นต้นฯ สำหรับท่านใดที่อยากเห็นถึงผลสำเร็จนั้นก็สามารถเข้ามาปฏิบัติได้ โดยสามารถติดต่อทางสถานที่หรือวัดนั้นเอง ขอเข้าไปปฏิบัติธรรมด้วย...

20th Apr
Off
dsfgewr